Powiada się słusznie, że w sztuce nie ma postępu ani odkryć (istniejących w nauce) i że każdy artysta rozpoczyna rzecz na własny rachunek, przy czym indywidualnemu wysiłkowi nie mogą pomóc ani przeszkodzić niczyje inne wysiłki.

Marcel Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt
tł. Tadeusz Boy-Żeleński

Marek Okrassa

malarstwo

Jaguar. Usta

90×100 cm
Jaguar. Usta – Marek Okrassa